Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta Flöden

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 4 987 878 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Smarta Flöden syftade till att tillämpa AI inom processindustrin genom att använda maskininlärning, industriell IoT samt molnteknologi, specifikt i fallet fjärrvärmeproduktion. Målet var att få till stånd en konceptutvärdering. Projektet har visat de tekniska möjligheterna och den ekonomiska potentialen inom energitillämpningen genom en lyckad konceptutvärdering. Projektet har även identifierat många utmaningar vid industriell tillämpning av AI.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Framgångsrik utveckling av AI-algoritmer för prediktion av energibehov i stadsdelar samt fördröjningar och temperaturförluster i nätet. - En pilotarkitektur i molnet som hanterar mer än 10 000 mätare på dygnsbasis och mer än 3 000 mätare i realtid. - Flera artiklar i branchmedia, ex. Fjärrvärmetidningen och Nordiska Projekt. - Stor spridning av resultat och erfarenheter, t.ex. Internetdagarna, Microsofts och Dagens Industris AI event. - En film som beskriver idéerna och erfarenheter skapades av Microsoft och presenteras på deras globala sida för industriella kundprojekt.

Upplägg och genomförande

En stor bidragande orsak till det lyckade resultatet har varit samarbetsformerna samt organisering av arbetet inom projektet. Projektets mål har sammanfallit med Mälarenergis mål och visioner. Vidare har Mälarenergi haft en mycket aktiv roll med frekventa och regelbundna arbetsmöten tillsammans med övriga projektgruppen. En nyckel har även varit den tvärfunktionella gruppering inom Mälarenergi som skapades för att hantera arbetet med data - identifiering, kvalitet och förståelse. Totalt räknar Mälarenergi med att mer än 50 personer varit berörda av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02395

Statistik för sidan