Smarta Flöden

Diarienummer 2016-02395
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2016

Syfte och mål

Många automationsuppgifter inom processindustrin har förfinats över lång tid vilket kräver nya innovativa metoder för att åstadkomma ett språng i effektivitet. Lärande maskiner är en lovande teknologi som har tillämpats framgångsrikt på många utmanande problem. Vidare så har utvecklingen inom IoT och molnteknologi gjort överföring och analys av information i stor skala kostnadseffektivt. Smarta Flöden kommer att möjliggöra lärande maskiner för processindustrin, med potential att signifikant minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Förväntade effekter och resultat

Många industriella processer förändras över tid. Ett exempel är fjärrvärme där distributionsnätet för varmvatten kontinuerligt byts ut och byggs ut och därigenom förändrar förutsättningarna för värmeproduktion. För att det ska vara praktiskt användbart kan inte nya metoder för optimering kräva kontinuerliga ingrepp av människor för underhåll, kalibrering, eller om-design. Därför har koncept och lösningarna för kontinuerligt lärande maskiner potential att skapa ett språng i innovation för process-industriella system, och därigenom även få ett stort ekonomiskt genomslag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras i nära samarbete mellan projektparter genom återkommande aktiviteter I form av projektmöten och workshops. Projektet är uppdelat i fem faser: 1. Krav och omfattning. Milsten: Val av metoder att utvärdera. 2. Prototypkoncept och datainsamling. Milsten: Produktkoncept och inriktning för demo. 3. Utveckling och utvärdering an demonstrator. Milsten: Initial demonstrator och initiala resultat. 4. Validering och generalisering. Milsten: Granskning av resultat. 5. Dissemination av resultat och effekter Milsten: Slutlig demonstration.

Externa länkar

Smarta Flöden @ SICS SWEDISH ICT VÄSTERÅS

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.