Smarta fastighetstjänster med IoT

Diarienummer
Koordinator Umeå kommun - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 10 039 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet adresserar utmaningen att förvalta och modernisera gamla fastigheter genom digitalisering för att optimera drift, underhåll och användningen av offentliga lokaler. Genom sensorer som samlar data om den faktiska verksamheten i lokalerna kommer projektet bidra till nya fastighetstjänster inom området sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) för offentliga verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt bidrar till värdeskapande hos de deltagande offentliga aktörerna genom att förbättra förvaltningen och nyttjandet av lokaler vilket är värdefullt ur ett såväl ekonomiskt- som hållbarhetsperspektiv. Med fyra offentliga behovsägare täcker projektet av både storstad och glesbygd och skapar en grund för att framtagna lösningar möter behov även utanför projektkonsortiet och har potential att skala och spridas. För deltagande leverantörer utgör projektet en bra innovationsarena och ger tillgång till referensinstallationer vilket är en viktig grund för skalning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer specifikt att adressera funktionella VA (vatten och avlopps) system, effektivt underhåll och optimerad lokalanvändning. Olika trådlösa sensorer kommer att installeras hos Umeå & Norsjö kommun, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting för att mäta användningen av lokalerna och andra underhållsrelaterade variabler. Umeå energi kommer att sätta upp ett öppet innovationslabb för att utveckla och testa smarta fastighetstjänster. Projektet kommer också att sätta upp en IoT-miljö hos Umevatoriet i syfte att sprida kunskap om IoT och offentlig sektor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02798

Statistik för sidan