Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta Andningsmask

Diarienummer
Koordinator AIRINUM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Airinum utvecklar andningsmasker för att bekämpa världsproblemet med luftföroreningar, beviljades bidrag från Vinnova för att undersöka potentialet att utveckla mer avancerade, "smarta", andningsmasker. Projektet syftade att undersöka marknadspotential samt den tekniska genomförbarheten. Konkret var målen för projektet var att: 1) Få insikt i marknadspotential för smarta masker 2) Förstå kundbehov samt betalningsvilja för smarta masker 3) Förstå de tekniska aspekterna med en smart mask som kan mäta luftkvalitets data samt data i andedräkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet av projektet har genererat nya kunskaper för att bättre marknadsmässigt utveckla en smart mask. En tydlig slutsats är att fokus på att göra masken smart bör ligga kring att förbättra den faktiska funktionen hos masken över att fokusera kring data- & information upplysning. Såldes är effekten av projektet att ändra fokus kring att göra masken “smart” från att inhämta data & information till att förbättra funktionen genom att utnyttja innovativt material- & smarta textilier och därmed nå vårt mål att få fler människor att bära mask, och därmed direkt rädda liv.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande delades in i 3 delar: 1) desktop-research hämtade in data kring marknadsutveckling och en konkurrentanalys gjordes. Med denna information analyserades trender på marknaden kring utveckling av smarta masker. 2) Kundintervjuer, utnyttjade vi existerande kundbas för djupintervjuer där vi ställde frågor kring vår nuvarande produkt och vad som kan förbättras. 3) Workshop med tekniska experter diskussionsforum gällande sensor-teknik. Experternas utlåtande dokumenterades för att förstå de tekniska utmaningarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00834

Statistik för sidan