Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta aktiva hjälmar

Diarienummer
Koordinator POC Sweden AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utveckla tekniska system som kan integreras i cykelhjälmar, för att höja den aktiva säkerheten. Systemen ska tas fram och implementeras i POC Sports produkter. Produkterna ska stödja POC mission, ´.. to possibly save lives and to reduce the consequences of accidents for gravity sports athletes and cyclists´. Projektet har funnit applikationer av ny teknik som integrerats i en hjälm med funktion att minimera risken av olyckor. Den resluterande prototypen innehåller sensorsystem (hitta faror), kommunikations- och feedbacksystem (förmedla faror).

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet var att nå proof of concept med vald teknik. Resultatet är en prototyp, en smart aktiv hjälm som kan detektera och varna cyklisten och andra och därmed förhindra eller minimera konsekvensen av olyckor. Prototypen har tre viktiga komponenter. 1.Solceller som ger ett närmast självförsörjande system. 2.System med lysdioder och vibratorer som ger feedback till cyklisten och andra. 3.Integrerad radar som kan detektera faror.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra faser som har fungerat bra. Varje fas har en kravspecifikation och avslutats med en presentation av delrapport. Fas 1. Strategival och kravspecifikationer Fas 2. Teknikinventering Fas 3. Urval och Genomförbarhet Fas 4. Prototyptillverkning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01474

Statistik för sidan