Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ett koncept för smart vattendistribution i Nairobis slumområden, kallat Maji Wazi, har tagits fram. Det är en digital tjänsteplattform som samlar in, analyserar och delar vatteninformation. Utvecklandet av tjänsten är baserat på medborgardialoger, kartläggning av det informella vattensystemet och en undersökning av 565 hushåll under augusti-december 2015. Småskaliga tekniktester utfördes i december 2015, och för att underhålla de installerade sensorerna rekryterade vi tre ´citizen field observers´ som får ersättning genom en mobil betaltjänst.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under Steg 1 har vi genom regelbundna veckomöten tydligt etablerat partnerkonstellationen och även tecknat vissa samarbetsavtal. Vi har ökat vår förståelse för behoven i Mashimoni genom bland annat fältbesök, en undersökning av 565 hushåll och flertalet medborgarmöten. Vi har också utvecklat konceptet Maji Wazi genom en kartläggning av vattennätet, gemensam konceptutveckling och en installation av tre testsensorer för att mäta vattenflödet. Vi saknar fortfarande ytterligare ett svenskt företag som partner, men har etablerat en svensk referensgrupp.

Upplägg och genomförande

Vi blev till en början försenade pga att avtalet mellan UN-Habitat och Nairobi Water inte blev klart förrän i augusti. Det tog tid att vänja sig vid skillnader i arbetskultur mellan tre olika organisationer och olika länder (över-organiserade svenskar mötet mer avslappnade kenyaner). Från september till december genomförde vi dock större delen av aktiviteterna. Nyckeln till framgången var besöken som Ericsson gjorde i Nairobi och besöken Nairobi Water och UN-Habitat gjorde i Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00468

Statistik för sidan