Smart video för e-handel

Diarienummer 2015-01856
Koordinator CodeMill AB
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en videoplattform för ökade online försäljning. De uppsatta målen var att (i) utveckla en enkel version av konceptet som samtidigt är tillräckligt avancerad för att testa att affärsidén håller, (ii) att genomföra en förstudie tillsammans med representanter för den tänkta målgruppen, och (iii) att paketera produkten och hitta rätt prismodell. Projektet tog längre tid än beräknat, men samtliga mål uppfylldes med god marginal.

Resultat och förväntade effekter

Vid projektets slut finns en första version av videoplattformen klar att användas av e-handlare. Vi har fått ett positivt bemötande från marknaden och kommer att behöva anställa fler utvecklare och säljare för att möta efterfrågan. Produkten är tekniskt avancerad och står sig därför väl i internationell konkurrens. Vi kommer därför under hösten att göra en marknadsföringsinsats mot internationella publicister. Vi börjar i September med IBC 2016, Europas största konferens för producenter och broadcasters.

Upplägg och genomförande

Det var i retrospekt en bra idé att lägga stor vikt vid paketering och marknadstester. Vi var däremot för optimistiska när det kom till tidsåtgången. Vi hade initialt svårt att frigöra resurser till projektet, och när vi sen var igång visade sig målgruppen vara mer heterogen än väntat, vilket innebar att vi var tvungna att hitta ett antal olika paketeringar av erbjudandet. I slutändan innebar dock detta att vi lärde oss mycket nytt om marknaden och kunde göra konceptet ännu bättre.

Externa länkar

Webpage for Smart Video, the video publication platform developed in the project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.