Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMART Upscale

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har planenligt innefattat utvecklings- och anpassningsåtgärder av den digitala tjänst, SMART i Sverige (med tillhörande webbsida och Leaderboard), som används. Projektet har också enligt plan genomfört marknadsföringsåtgärder och skalat upp antalet testanvändare från 400 till 1200 personer genom en organisk uppskalningsmodell där sociala medier använts som primär drivkraft för rekrytering. Projektet har därutöver genomfört utmaningar mot avgränsade användargrupper vilka bestämts genom analys av resmönstret. Under totalt nio veckor genomfördes tester.

Resultat och förväntade effekter

Analysen av effekterna visar på att användare som erhållit och accepterat en belöning kör genomsnittligt färre antal kilometer bil än användare som inte har fått eller valt att inte acceptera en utmaning. Projektet drar slutsatsen att val av färdsätt kan påverkas genom belöningar. Projektet konstaterar även att personifierade utmaningar bör öka denna effekt ytterligare, samt att prediktiv analys av förväntat resebeteende bör bidra till en bättre match mellan utmaningsdesign och verkligt sätt att resa. Projektet föreslår att en algoritm utvecklas som automatiserar processen.

Upplägg och genomförande

Projektet har 1) anpassat en befintlig digital tjänst för vidgning av testen från Göteborg till Stockholm 2) testat utmaningar under nio veckor mot 1200 användare för att påverka val av modalitet; 3) distribuerat belöningar i form av priser kopplat till enskilda utmaningar, respektive till användare som rest mest hållbart varje månad; 4) datadrivet analyserat effekter positiva incitament medför på val av färdsätt; 5) sammanställt resultatet från utvärdering och lärdomarna att organiskt skala upp ett fristående incitamentssystem; 6) förberett och genomfört kunskapsspridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01920

Statistik för sidan