Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart teknik för hållbar produktion genom självutveckling

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna studie var att undersöka 1) huruvida taktil vibrationsfeedback kan påverka arbetsställningar/rörelser, dvs bidra till att förbättra arbetsteknik, och 2) om den taktila vibrationsfeedbacken ger kunskap som innebär att deltagarna genom feedbacken får kunskap som kan bidra till att förbättra arbetsplatsen, och 3) om taktil vibrationsfeedback är användbar som varning för dåligt kvalitetsutfall. Alla tre syften visade sig bli positivt uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Självträning av arbetsteknik i industriellt materialplockarbete genom taktil vibrationsfeedback förbättrade arbetsställningarna för överarmen och ryggen. Vidare visades att systemet med taktil vibrationsfeedback skapade ett lärande hos deltagarna att förbättra arbetsplatsens utformning och upplägg. De kritiska plockmomenten identifierades, och arbetsplatsåtgärder föreslogs. Taktil vibrationsfeedback för att indikera bristande kvalitetsutfall i form av felaktigt åtdragningsmoment med vinkelmutterdragare bedömdes mycket positivt av deltagarna

Upplägg och genomförande

I studien deltog 13 industrianställda personer i en standardiserad materialplockningsuppgift. I en tröja applicerades sensorer som mätte vinklar trådlöst och skickade mätdata på överarmsvinklar och ryggvinklar till en mobiltelefon. Vidare fästes två vibrationsgivare på tröjan, på överarmen och på ryggen. Dessa gav en taktil vibrationsfeedback när olämpliga arbetsställningar intogs. Två arbetspass utan vibrationsfeedback och två med genomfördes. Läreffekten av feedbackträningen analyserades. En mutterdragare testades med vibrationsfeedback vid felaktigt moment.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04793

Statistik för sidan