Smart solutions for senior furniture, interior and clothing

Diarienummer 2014-06147
Koordinator TIBRO KOMMUN - Tillväxt Tibro
Bidrag från Vinnova 393 631 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att undersöka och skapa förståelse och insyn kring kreativa metoder för företagare att utveckla framtidens produkter (inte bara kök) utifrån kundens behov och också få testa nya metoder för att kunna använda dessa i sina företag. Genom samverkan med InnonetLifeStyle och aktivt deltagande i workshop av InnonetLifeStyle, har samverkan och möjligheter med utländska kontakter presenterats där också material, produktutveckling och försäljning diskuterats. Målet att nå många olika småföretag har uppnåtts och kreativa metoder behövs.

Resultat och förväntade effekter

I våra workshops har 21 antal deltagare från 11 företag deltagit. Ett utbyte till århus har skett via Lotten Svensson från vårt projekt och ett besök med presentation i Tibro har skett av Svend-Erik Nissen från vår partner i projektet. Utfall workshop I - någon av företagarna tyckte att forskningsföreläsningen kring virtuella människor var svårtillgänglig, andra deltagare från Swerea angav att denna var den bästa - detta resultat visar på att forskning måste göras tillgänglig än mer. Workshop II- goda erfarenheter att få göra sin egen kundens väg vilket var uppskattat av deltagarna.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt upp projektet i kreativa mötesformer, där två workshops har varit centrala med inriktning kring framtidens köpkraft och äldre målgrupp som ska leva och bo mycket längre i sina hem, spetsforskning kring hur virtuella människor kan hjälpa oss klara vardagen i framtiden, summering av undersökning av äldre personer idag om hur de använder eller önskar använda sina kök, kreativ metod kring design crash - med framtagning av prototyp av en gåva som ska återspegla kundens behov. Nästa workshop har varit inriktad på att arbeta med kreativa metoder inom produktutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.