Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Smart Optima Heat Network

Diarienummer
Koordinator ENERGY OPTICON AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 093 750 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Smart Optima Heat Network (SOHN) är en produkt som total optimerar driften av fjärrvärmenät mot produktion av el & fjärrvärme på ett smart sätt. SOHN beräknar den mest tekniskt & ekonomiskt optimala framledningstemperaturen. Tidsfördröjningar i näten kan utnyttjats till producentens fördel. Med optimerad framtemperatur minskar behovet av att starta fossila spetslastenheter för lasttoppar. Resultatet är minskade kostnader, ökade intäkter & minskad påverkan på miljön. SOHN bistår som beslutsstöd vid produktionsplanering & underlättar vardagen för driftspersonal.

Resultat och förväntade effekter

Resultat på referenskunds system visar på att besparingar på ca. 2% av den totala variabla driftskostnaden är uppnåelig. Detta är ytterligare besparingar på ett system som redan är ekonomiskt optimerat i programvaran Energy Optima 3, som SOHN ingår i. Vidare visar resultaten att minskning av CO2 är möjligt då fossila spetslastenheter kan undvikas att startas. Referenskund har SOHN implementerat.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av 3 faser: Startup, Utveckling och Testning. Startup: Projektgrupp med deltagare från Energy Opticon & externa aktörer. Med hjälp av den gedigna erfarenheten som finns inom Energy Opticon har projektet från början letts i rätt riktning. Utveckling: Utvecklingen har framskridit enligt plan. Extern experthjälp samt bidrag från referenskunder har medverkat till att utvecklingen ständigt kunnat gå framåt. Test: Testning och justeringar av färdig produkt hos referenskund. Projektet anses därmed lyckat och upplägget har fungerat väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-05592

Statistik för sidan