Smart Optima Heat Network

Diarienummer 2015-05592
Koordinator ENERGY OPTICON AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 093 750 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Smart Optima Heat Network (SOHN) är en produkt som total optimerar driften av fjärrvärmenät mot produktion av el & fjärrvärme på ett smart sätt. SOHN beräknar den mest tekniskt & ekonomiskt optimala framledningstemperaturen. Tidsfördröjningar i näten kan utnyttjats till producentens fördel. Med optimerad framtemperatur minskar behovet av att starta fossila spetslastenheter för lasttoppar. Resultatet är minskade kostnader, ökade intäkter & minskad påverkan på miljön. SOHN bistår som beslutsstöd vid produktionsplanering & underlättar vardagen för driftspersonal.

Resultat och förväntade effekter

Resultat på referenskunds system visar på att besparingar på ca. 2% av den totala variabla driftskostnaden är uppnåelig. Detta är ytterligare besparingar på ett system som redan är ekonomiskt optimerat i programvaran Energy Optima 3, som SOHN ingår i. Vidare visar resultaten att minskning av CO2 är möjligt då fossila spetslastenheter kan undvikas att startas. Referenskund har SOHN implementerat.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av 3 faser: Startup, Utveckling och Testning. Startup: Projektgrupp med deltagare från Energy Opticon & externa aktörer. Med hjälp av den gedigna erfarenheten som finns inom Energy Opticon har projektet från början letts i rätt riktning. Utveckling: Utvecklingen har framskridit enligt plan. Extern experthjälp samt bidrag från referenskunder har medverkat till att utvecklingen ständigt kunnat gå framåt. Test: Testning och justeringar av färdig produkt hos referenskund. Projektet anses därmed lyckat och upplägget har fungerat väl.

Externa länkar

https://www.energyopticon.com/energy-optima-3/smart-optima-heat-network-(sohn)/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.