Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Smart Optima Heat Network

Reference number
Coordinator ENERGY OPTICON AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 2 093 750
Project duration December 2015 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Smart Optima Heat Network (SOHN) är en produkt som total optimerar driften av fjärrvärmenät mot produktion av el & fjärrvärme på ett smart sätt. SOHN beräknar den mest tekniskt & ekonomiskt optimala framledningstemperaturen. Tidsfördröjningar i näten kan utnyttjats till producentens fördel. Med optimerad framtemperatur minskar behovet av att starta fossila spetslastenheter för lasttoppar. Resultatet är minskade kostnader, ökade intäkter & minskad påverkan på miljön. SOHN bistår som beslutsstöd vid produktionsplanering & underlättar vardagen för driftspersonal.

Expected effects and result

Resultat på referenskunds system visar på att besparingar på ca. 2% av den totala variabla driftskostnaden är uppnåelig. Detta är ytterligare besparingar på ett system som redan är ekonomiskt optimerat i programvaran Energy Optima 3, som SOHN ingår i. Vidare visar resultaten att minskning av CO2 är möjligt då fossila spetslastenheter kan undvikas att startas. Referenskund har SOHN implementerat.

Planned approach and implementation

Projektet har bestått av 3 faser: Startup, Utveckling och Testning. Startup: Projektgrupp med deltagare från Energy Opticon & externa aktörer. Med hjälp av den gedigna erfarenheten som finns inom Energy Opticon har projektet från början letts i rätt riktning. Utveckling: Utvecklingen har framskridit enligt plan. Extern experthjälp samt bidrag från referenskunder har medverkat till att utvecklingen ständigt kunnat gå framåt. Test: Testning och justeringar av färdig produkt hos referenskund. Projektet anses därmed lyckat och upplägget har fungerat väl.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 April 2017

Reference number 2015-05592

Page statistics