Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Multikanals Laddningsförstärkare

Diarienummer
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att utvärdera möjligheterna till miniatyriserade lösningar i form av integrerade kretsar (ASIC) av laddningsförstärkare för röntgenspektroskopi, för användning i en scanner för mineralprovsanalys. Målet har varit att verifiera att integrerade lösningar kan byggas med prestanda (map brus packeteringsgrad och effektutveckling) som möjliggör konstruktion av en detektor med flera parallella kanaler. Projektet har också haft som mål att undersöka möjligheterna till hantering av stora datamängder i ett parallellt system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att brusprestanda för en integrerad lösning kan nå avsevärt bättre nivåer än de diskreta lösningar som finns tillgängliga idag. De utvärderade ASIC-lösningarna har vidare visat sig ha den stabilitet och tolerans som krävs för att gå vidare med flerkanaliga implementationer. Projektet har också framgångsrikt konstruerat hårdvara samt byggt mjukvara som kommer att ligga som bas för datainsamling från parallella system.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan produktägare, IT-industri, samt universitet, vardera med tydliga specialkunskaper samt mål inom projektet. Upplägget visade sig framgångsrikt, såtillvida att resurserna kunde samverka för att nå de uppsatta målen; produktägaren kravställde och specificerade erfordrade egenskaper och provade lösningar i tänkt analysmaskin, IT-industrin konstruerade och optimerade system, och universitetet bistod med specialistkompetens samt laborativa resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-03547

Statistik för sidan