SMART Multikanals Laddningsförstärkare för Röntgenspektroskopi

Diarienummer 2018-01531
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme, Smarter electronic systems
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla elektroniken till en multikanalsspektrometer för Röntgen / gammastrålning med förstärkare baserade på en specialbyggd ASIC. Ett lyckat projektgenomförande möjliggör en ytterligare prestandaförbättring för Orexplores produkt, samt breddar dess användningsområden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet fördjupar ytterligare samarbetet mellan de involverade företagen och Luleå Tekniska Universitet, som aktivt bedriver forskning inom analog elektronik, avancerade sensorer, ASIC, samt avancerad produktionsteknik. Företagen ges möjlighet att nyttja hårdvara samt utvecklad mjukvara i produkter inom andra områden, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter. Forskningsmässigt ges en utmärkt möjlighet att publicera resultat från projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på resultaten från en genomförbarhetsstudie. Inom projektet förväntas ett antal succesivt förbättrade ASIC-designer tas fram. Samtidigt designas system för datainsamling och bearbetning. Prototyper av den flerkanalsspektrometer som elektronik och mjukvara är del av kommer att testas i Orexplores produkt, för att säkerställa att funktion och önskad prestanda uppnås.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.