SMART Multikanals Laddningsförstärkare för Röntgenspektroskopi

Diarienummer 2018-01531
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt