Smart Maintenance Assessment (SMASh)

Diarienummer 2017-01652
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2017:1

Syfte och mål

Projektet syftar till att stödja implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Den huvudsakliga målsättningen är att utveckla Smart Maintenance Assessment (SMA): ett verktyg för benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna som SMASh ska bidra till är: digital transformation, ökad effektivitet och en framtida nollfelsproduktion inom svensk tillverkningsindustri. Förväntade projektresultat är: 1.Validerat verktyg för Smart Maintenance Assessment 2.Databas för benchmarking 3.Digitaliseringstjänster och roadmaps 4.Ramverk för att kvantifiera värdet av underhåll 5.Definition av Smart Maintenance 6.Akademiska publikationer och avhandlingar 7.Kursmoduler

Planerat upplägg och genomförande

Ett konsortium som inkluderar företag från diskret och kontinuerlig produktion, tillsammans med tjänsteleverantörer och akademiska partners, kommer samarbeta för att utveckla och validera verktyget genom användandet av avancerade statistiska metoder på stora datamängder från industrin. De olika arbetspaketen syftar till att: definiera Smart Maintenance (vad som ska mätas); utveckla en pilotversion av benchmarkingverktyget; validera verktyget; utveckla digitaliseringstjänster baserade på verktyget; samt kvantifiera värdet av att implementera Smart Maintenance.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.