Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

smart lighting

Diarienummer
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att genomföra AP-1-6 och lägga i plan den metod, system och teknikutveckling som planerats för steg 2. Detta har uppnåtts. Projektets långsiktiga mål är att bidra till omst. till låg och nollenergibyggnader genom att utveckla samverkande dagsljus/ elljus-system som drastiskt minskar elanvändningen för belysning och kylning. Ett praktikfall där endast en del av systemets 8 delar används visar på en anv. på 4,3 kWh/kvm yr. Detta kan jämföras med en meta studie (Dubois & Blomsterberg 2011) där 21kWh/kvm yr anges vara medel användning för el för belysning i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Allt är nu färdigt för att utveckla metoderna, systemet och tekniken samt att bygga piloterna. De förväntade effekterna av att grön belysningsteknologi, med stor energibesparingspotential byggs i samverkande system och tillförs marknaden är att prognosen för morgondagens elanvändning för belysning kan ändras. 10 TWh används för belysning i hemmiljö, företag, offentlig verksamhet och industri. Sparpotentialen är uppskattad till 5,8 TWh. Systemet kan bidra till en ökad besparing från 5,8 TWh till 7 TWh.

Upplägg och genomförande

Metodutveckling: Beskriva och verifiera planeringsmetoden Systemutveckling: Beskriva och verifiera hur de olika delarna samverkar. Teknikutveckling: Utveckla sensorsystemet, utveckla närvaro/frånvarosystemet. Piloter: 4 piloter, 1 varuhus, och 3 kontor. Analys: Projektet är väl förberett för att genomföra utvecklingen och piloterna. De olika delarna i systemet har i sig själva stor energibesparingspotential. Datainsamlingen kommer att visa hur låg energianvändningen kan bli på årsbasis när delarna samverkar utifrån omsorgsfull planering. Se bifogad slutrapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04373

Statistik för sidan