Smart Housing Småland

Diarienummer 2013-02312
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Trä, Växjö
Bidrag från Vinnova 22 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Milstolpar Tematiska workshops: klar Kärngrupp av företag etablerad: klar 5 produktprototyper färdiga: Klar, totalt 26 st Etablerad prototypverkstad: klar Prototyp bostadsmodul version 1: klar (Utvecklad till testbädd/livinglab) Fönster med transparent intelligens kommersialiserad: klar Personer bor i bostäder byggda enligt SHSs koncept: 2015 ==> studentboende i bostadsmodulen Extern forskningsfinansiering inom SHS är 5 mkr/år: klar EU-projekt inom Horizon 2020 leds av SHS: En större utmaning än förväntat. Kräver större internationellt nätverk.

Resultat och förväntade effekter

De 26 st prototyperna har ökat företagens engagemang i miljön. Tematiska workshops och temagrupperna har ökat samverkan mellan företag och akademi. De 39 förstudierna har involverat ett stort antal företag, forskningsinstitut och akademier vilket givit en ökad kunskap och genererat än mer aktiviteter och projekt. Bostadsmodulen genomfördes i en anda av open innovation och resulterade i ett ökat allmänintresse för byggande och boende i trä och glas. Såddfinansieringen till akademiska forskningsansökningar har givit en bra uppväxling av forskningsmedel hos miljöns aktörer.

Upplägg och genomförande

Strategier: Mötesplatser: Stora samlingar omvandlades till temagrupper. Årlig gala 2016. Prototyp:Ledd av SP/Glafo => snabbhet och rätt kompetens. FOI: Såddfinansiering - bra utväxling. Stadsutveckling: Med befintliga aktörer. SHS tillför kompetens inom trä och glas. Internationalisering: konferenser/mässor, Kinaresa med Business Sweden. Miljön måste arbeta internationellt. Kommunikation har utvecklats/fungerar. Följeforskning har förändrat org. Stöder stora projekt som struktiurfondsprojekt BOOST, OBOS-projektet HI6 och Smart urbant boende i Växjö.

Externa länkar

www.smarthousing.nu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.