Smart City World Expo i Barcelona

Diarienummer 2018-00706
Koordinator SCANDINAVIAN CLEAN TECHNOLOGIES GROUP AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att organisera bästa tänkbara svenska deltagande vid Smart City World Expo i Barcelona 13-15 November 2018. Det långsiktiga målet ur ett svenskt perspektiv är att skapa en plattform för utvecklingen av smarta städer i ett Nordiskt och internationellt sammanhang. Det specifika målet är att inom ramen för ett nordiskt samarbete ge deltagande svenska städer, regioner, nationella program, små och stora bolag inspiration, idéer, kunskap, erfarenheter och relationer som de kan använda i sin fortsatta utveckling av lösningar för ett hållbart, smart samhälle.

Förväntade effekter och resultat

För städer, regioner och nationella program kan det konkret leda till fler och bättre internationella samarbetsprojekt och för bolagen kan det innebära ökad försäljning på internationella marknader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet organiseras i samarbete med CLEAN, Business Finland och Innovation Norway. Arbetet hålls samman genom veckobaserade webmöten. Arbetet med gemensamma aktiviteter såsom konceptutveckling, programutveckling, paviljong design och uppbyggnad, kommunikation och PR leds och fördelas vid dessa möten. Erfarenheterna från förra året är mycket positiva.

Externa länkar

http://www.nordicpavilion.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.