Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart City World Expo i Barcelona

Diarienummer
Koordinator SCANDINAVIAN CLEAN TECHNOLOGIES GROUP AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

13-15 November 2018 samlade Cleantech Scandinavia 112 svenska aktörer inom smart stadsutveckling för deltagande på Smart City World Expo i Barcelona. Dessa ingick i en 450+ stark Nordisk delegation. Från en av de mest välbesökta och aktiva paviljongerna på denna världsledande mässa fick deltagarna ta del av individuella möten, seminarier, internationella delegationsbesök med mera. Dessutom arrangerades en särskild Nordic Smart City Challenge Workshop med över 100 deltagare på ett hotell intill och en Networking dinner med närmare 400 deltagare.

Långsiktiga effekter som förväntas

90 % av deltagarna uttryckte att de var nöjda eller mycket nöjda med deltagandet. Några delade med sig av värdet: "To connect with Nordic and international actors, to follow international developments within smart cities" "If you are in smart cities this is the place to be to get the latest knowledge and excellent networking" "I think all the major players that are currently active in the "smart city" market in Sweden were represented at the exhibition" Effekterna i form av ett aktivare och mer relevant och internationellt uppkopplat arbete bör vi kunna se det kommande året.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts av ett bra sammansvetsat Nordiskt team bestående av Cleantech Scandinavia (SE), CLEAN (DK), Innovation Norway (NO) och Business Finland (FI). Tillsammans har teamet utvecklat programmet (www.nordicpavilion.org), marknadsfört och dragit samman alla de Nordiska aktörerna och genomfört tre magiska dagar. Det Nordiska teamet är ett föredöme för Nordiskt samarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 mars 2018

Diarienummer 2018-00706

Statistik för sidan