Smart City SRS

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)

Resultat och förväntade effekter

Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)

Upplägg och genomförande

Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.