Smart City Events - för hållbara och attraktiva städer

Diarienummer 2013-02209
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Event är viktigt för en stads besöksnäring och kulturutbud. Besökarna bidrar till omsättningen hos stadens tjänsteföretag. Det är därför attraktivt för städer att söka och stödja event men det är ofta svårt att skapa ett mervärde för alla aktörer i staden. Utvecklingen av smarta städer inkluderar idag även mobila appar för information, guidning och marknadsföring. Syfte och mål var att utveckla, testa och till sist presentera en attraktiv marknadsförings- och kommunikationskanal för hållbara städer. Vi fått många positiva kommentarer att Smart City Events ligger helt rätt i tiden.

Resultat och förväntade effekter

Med Smart City Events har aktörerer tillsammans byggt en första gemensam digital evenemangsarena. Detta samarbete skapar en större upplevelse för eventbesökaren och en större möjlighet för stadens aktörer att attrahera besökarna till andra områden, att presentera stadens lösningar för hållbar mobilitets samt om nödvändigt att öka säkerheten kring ett event. Smart City Events kommer att ha en tydlig påverkan på den fortsatta utvecklingen mobilt besökarstöd i Göteborg då flera av de tongivande aktörerna tagit stort intryck av projektet. Ladda ner från appstore och testa själva.

Upplägg och genomförande

Smart City Events har skapats med en användardriven utvecklingsprocess vilken letts av Interactive Institute baserat på vetenskaplig metodik. Utvecklingen av affärsmodellen, vilket är en viktig del av Smart City Events, har letts av IMCG enligt en modell där de tre delarna: Erbjudande (nytta), Kund (användarorienterad) och Innovativt (teknikmöjligheter) balanseras. IT-plattformen och det mobila gränssnittet har utvecklats av HiQ baserat på specification från de två ovanstående processerna. Plattformen har utvecklats att vara robust och migrerbar till andra eventappar.

Externa länkar

Projektinformation från IMCG

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.