Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Box: obegränsade uttrycksmöjligheter till alla musikinstrument

Diarienummer
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o THINGs coworking space, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som mål att utveckla och validera en prototyp för Smart Box, en banbrytande ”Internet of Things”-enhet som gör alla musikinstrument smarta. Smart Box svarar mot musikers önskan om större musikalisk uttrycksförmåga och möjlighet att interagera mer med sin publik. Den gör det genom att fungera som en brygga mellan instrumentet, och den digitala och uppkopplade världen. En portabel enhet som ger musiker tillgång till ljud och effekter för liveframträdande, och kan spela in och dela ljud i hög kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det huvudsakliga resultatet av projektet var en fungerande prototyp av Smart Box med en begränsat antal funktioner. Prototypen har testats både med avseende på tekniska prestanda och upplevelse för en användare. Vidare har projektet resulterat i en design för en mer avancerad prototyp med ytterligare funktionalitet. Projektet har också resulterat i ny kunskap kring trådlös dataöverföring med låg fördröjning som ligger till grund för en patentansökan som kommer att skickas in de närmaste veckorna.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis planerades projektaktiviterna ta 7 månader, teamet lyckades dock klara av det på 6 månader. Utöver det utfördes aktiviteterna enligt det planerade tidsschemat. Aktiviteterna baserades på en användarbaserad design och strukturerad i 4 arbetspaket: Kravanalys [månad 1-2], Design [månad 2-3], Prototyputveckling [månad 4-5] Prototyputvärdering [månad 5-6]

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00365

Statistik för sidan