Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Asset Management - SAM

Diarienummer
Koordinator SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SAM är att utveckla lösningar till vissa av de utmaningar som finns för befintliga fjärrvärmenät, i Sverige, Europa och världen, t ex återinvesteringsbehov och generationsskifte. Målet med SAM är att etablera ett samarbete mellan energiföretag, teknikföretag och forskning. Gruppen skall beskriva nuläge för tillgängliga lösningar samt de behov och utmaningar som återstår att lösa. Syfte och mål har uppfyllts, men utvecklats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av utvecklingsarbetet förväntas bli nya prediktiva underhållsmetoder och optimering som kraftigt reducerar hetvattenförluster, haverier och överproduktion. Samtidigt som driftskostnaderna sjunker så kan tillgångarna utnyttjas till sin fulla livslängd, vilket sänker återinvesteringsbehovet. Resultatet av SAM är en förtydligad behovs- och kravbild, som matchas med iterativa utvecklingsinsatser som stegvis löser de behov som finns. Effekten och resultatet av SAM har breddats, bredare modell.

Upplägg och genomförande

En grupp ledande energibolag, teknikleverantörer och forskare är etablerad. De utvecklar en nuläges- och framtids-målbild. Behovet hos en större grupp svenska och utländska energibolag analyseras genom enkät och intervjuer och lyfts in i SAMverkansgruppen. Behov och möjliga lösningar matchas och en handfull systemutvecklingsspår prioriteras för vidare arbete. Genomförandet har följts, med flera nya aktörer i partnerskapet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01262

Statistik för sidan