Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Småpartipackning av burkläkemedel

Diarienummer
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca R&D Södertälje
Bidrag från Vinnova 357 478 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet vara att utveckla grundprinciperna för ett nytt och betydligt mer flexibelt system för förpackning av läkemedel i burkar. Bakgrunden är att de system som finns idag har så långa ställtider att partierna som tillverkas behöver vara avsevärt större än tillverkarens behov. I målet ingick även att bygga en prototyp för att testa idéerna innan arbetet gått vidare. Vidare var syftet att skapa ett starkt konsortium och ansöka om fortsatt finansiering inom ramen för Utmaningsdriven innovation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet var tänkt att vara såväl en beskrivning av det nya systemet som en prototyp där centrala processer skulle kunna testas och visas. Det ursprungliga konsortiet skulle dessutom utökas, eftersom det inte innehåll parter med all den kunskap och kompetens som krävs för att tillverka och marknadsföra ett system av den typ som avsågs utvecklas.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att en ny part bjöds in, Graniten. Företaget var en tänkbar part för kommersialisering. Ett heldagsseminarium ordnades och vid det gjordes en genomlysning av status inom området idag, inklusive studier av dagens utrustningar. Efter ´hemarbete´ träffades gruppen på nytt och diskuterade tekniska lösningar och hinder. Det visade sig under denna fas att tekniken i allt väsentligt finns tillgänglig. Det största hindret bedöms i stället vara att få de nya utrustningarna/produktionsprinciperna godkända av AstraZeneca och myndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00791

Statistik för sidan