Slitagemätning av kontaktledning och räl

Diarienummer
Koordinator LATRONIX AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål: Att förbättra mätsystem för mätning av kontaktledningsslitage samt att utvärdera noggrannheten. Systemet har snabbats upp för att kunna analysera i realtid. Uppfyllelse: Ett antal olika algoritmer har implementerats och utvärderats. Den bästa kandidaten har sedan installerats och utvärderats i fält. En labbuppställning har byggts för att kunna verifiera slitagealgoritmer i hela mätområdet då detta är svårt att genomföra i fält.

Resultat och förväntade effekter

Mätsystemets noggrannhet har förbättrats. Mätsystemet har verifierats i fält. Tre system är levererade till kund och dessa mäter kontinuerligt in merparten av det svenska järnvägsnätet varje år.

Upplägg och genomförande

En noggrann föranalys av bilderna har gjorts för att få grepp om vad som syns i bilderna och vilket utdata som önskas. Kontroll av mätdata har utförts i fält både i Sverige och i Danmark. Algoritmer har optimerats med avseende på beräkningstid. En labbuppställning har byggt för att verifiera och kalibrera algoritmer i en kontrollerad miljö där miljövariabler kan varieras kontrollerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.