Slagg och eldfasta interaktioner under vakuumbehandling

Diarienummer
Koordinator Swerim AB
Bidrag från Vinnova 2 160 473 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

För produktion av kvalitetsstål är både vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn viktiga processer. Vanliga problem under vakuumbehandling är omfattande slitage av det eldfasta teglet vid och ovan slagglinjen samt skumning av slagg. Detta projekt kommer att: (a) studera interaktionen mellan slagg-eldfast material med målet att öka kunskapen om infodringsslitaget samt slaggskumningen under vakuumförhållanden i syfte att (b) hitta tekniska lösningar för stålproducenter och verifiera dem genom industriförsök.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer bidra till ökad kunskap kring interaktionen mellan slagg-infodring under vakuumförhållanden. Projektet förväntas även resultera i förbättrade riktlinjer för urval av eldfasta material till slagglinjen under vakuumbehandling samt generera kunskap som kan ligga till grund för utvecklingen av nya eldfasta material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under 2 år och är uppdelad i två steg. Det första steget innefattar studier i labbskala samt studier hos de stålproducenter som medverkar i projektet och det andra steget omfattar industriförsök vid Ovako i Hofors. Resultaten från det första steget kommer användas som underlag vid design och genomförandet av industriförsöken i steg 2. Projektet koordineras och leds av Swerim AB och övriga projektparter är Ovako Sweden AB, Uddeholms AB, SSAB Special Steels, Höganäs Sweden AB, RHI Refractories Nord AB samt Jernkontoret.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03585

Statistik för sidan