Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Skydd av austenitiska rostfria stål från väteförstöring i vätebränslecellsystem genom ytteknik

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1

Syfte och mål

Detta projekt har utforskat möjligheten att använda lågtemperaturuppkolning (LTC) för att skydda austenitiska rostfria stål från väteförsprödning (HE). Projektet har utvärderat effekten av väte på mekaniska egenskaper samt korrosionsegenskaper med respektive utan LTC hos två utvalda rostfria stålsorter. Projektet har genomförts framgångsrikt. Vissa fördelaktiga effekter av LTC på HE och korrosionsegenskaper hos rostfria stål påvisades.

Resultat och förväntade effekter

LTC förbättrar avsevärt motståndet mot HE för kallarbetad 304. Under andra förhållanden, dvs 304 SA, 316L SA och 316L CW, ger LTC en viss förbättring gällande känsligheten för väteförsprödning. I vätemiljön så ökar öppen kretspotential (OCP), korrosionspotential och nedbrytningspotential genom lågtemperaturuppkolning, jämfört med hos proverna utan denna behandling. Detta gäller i samtliga fall förutom hos 316L CW. Detta projekt ger förståelse för hur väte påverkar mekaniska egenskaper och korrosionsegenskaper hos LTC-inducerad expanderad austenit och hur detta kan användas för industriell tillämpning.

Upplägg och genomförande

LTC-behandlingen utfördes på upplösningsglödgade kallbearbetade rostfria stålsorter 304 och 316L. Väte infördes i materialen med hjälp av katodisk elektrokemisk laddning. Mekaniska egenskaper och motstånd mot väteförsprödning utvärderades genom dragprovning. Testning av öppen kretspotential och potentiodynamisk polarisering användes för att utvärdera korrosionsbeständigheten hos de rostfria stålen i 3,5 viktprocent NaCl-lösning. På grund av långa behandlingstider så förlängdes projektet med sex veckor. Alla fem ingående arbetspaket har genomförts framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2022

Diarienummer 2021-01908

Statistik för sidan