Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skriv ut dig - Mot 3D Bioprintade organ - Hud

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla en modell av human hud m h a 3D-bioprintingteknik. Modellen kommer att förverkligas i Steg 2 och utvärderas både av sjukvård, akademi och industri. Ett lyckat projekt kommer att leda till bättre hälsa, särskilt hos äldre. Vi har bildat ett mycket kompetent, jämställt och tvärvetenskaplig konsortium bestående av stora och små industriella parter, akademi och sjukvård, och tillsammans kommer vi att utveckla 3D-bioprintingteknologin för att kunna producera och kommersialisera levande hud.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konsortiet har enats om det gemensamma målet, en hudmodell producerad med 3D-bioprintingteknik som väl representerar åldrad hud och kan användas som modell för utvärdering av hudnära produkter. Hudmodellen kommer att leda till utveckling av bättre produkter som kommer att förbättra livskvalitén hos den äldre befolkning och som samtidigt framgångsrikt kan säljas på den globala marknaden. Vi kommer också att utveckla 3D-bioprintingtekniken för användning inom klinik. I första hand för behandling av akuta brännskador och senare för behandling av kroniska sår.

Upplägg och genomförande

Under projektet har hud 3D-bioprintats. Denna huds funktionalitet har verifierats med hjälp av konfokalmikroskopi som visat att hudcellerna efter processen är levande. Mer verifiering behövs och i nästa fas av projektet avser vi att addera de funktionaliteter som användargruppen efterfrågar. Vi har genomfört workshop med internationella representanter från industri och forskarmiljöer i forskningsfronten och kartlagt det internationella läget för tekniken och regulatoriska aspekter. Vi har utformat avtal som reglerar IPR och ger förutsättningar för nyttiggörande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00516

Statistik för sidan