Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Diarienummer 2015-01456
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för maskinelement
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Syfte och mål

Formverktyg utgör en stor del av kostnaden för en presshärdningslinje. Minskat verktygsslitage och robust friktion kan åstadkommas genom ytmodifiering av verktyget. Målet med detta projekt var att utveckla en termiskt sprutad beläggning för presshärdningsverktyg. Det inkluderade alla steg från val och karakterisering av pulver, beläggning och utvärdering av dessa, tribologiska tester, optimering av beläggning och semi-industriella tester. Alla steg har genomförts och möjligheterna med termiskt prutade beläggningar för varmformningsverktyg har visats.

Resultat och förväntade effekter

En stabil friktion och förbättrat slitagemotstånd, jämfört med obelagt verktygsstål, har påvisats för alla beläggningarna genom tribologiska tester. Alla beläggningar är därmed lämpliga kandidater för semi-industriella tester. Ny kunskap har tagits fram gällande ytmodifiering av varmformningsverktyg som kan ligga till grund för framtida processutveckling och optimering. De semi-industriella testerna genomfördes och utvärderades. Resultaten visade att det uppstår material överföring på det belagda verktyget men inga skador på beläggningen observerades.

Upplägg och genomförande

Projektet hade från början en tydlig struktur som bestod av tre arbetspaket, en detaljerad tidplan och uppgifter allokerade till varje projektpartner. Detta skapa en god översikt av aktiviteterna och möjliggjorde att interaktioner mellan olika partners enkelt kunde identifieras. Labbtesterna och analyserna genomfördes enligt tidplanen. Mer tid skulle ha allokerats till de semi-industriella testerna då många oförutsedda utmaningar uppstod vid överföring från labbskala till industriell process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.