Skonsam Strålbehandling

Diarienummer 2016-03847
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - CMTS, MT-FoU
Bidrag från Vinnova 11 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2016 (spring)

Syfte och mål

Strålbehandling för cancerpatienter görs idag huvudsakligen baserad på bildinformation från datortomografi (CT). Bildgivande Magnetic Resonance Imaging (MRI) har visats ge väsentligt mer anatomisk och funktionell information, vilket möjliggör att behandling av cancerpatienter bättre kan skräddarsys efter den individuella sjukdomen med bättre behandling och mindre biverkningar som följd. I projektet kraftsamlar svensk sjukvård, akademi och industri för att utveckla och kliniskt implementera systemlösningar med tillhörande produkter för effektiva MRI-processer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utgör ett världsunikt initiativ som signifikant förkortar tiden för tillämpning av forskningsfynd. Att fokus ligger på implementerade lösningar innebär att svenska sjukhus blir internationellt slagkraftiga vilket ger idealiska förutsättningar för storskalig klinisk forskning. Projektet skapar därmed en nationell kompetensmiljö med potential att bedriva utbildning i klinisk miljö, generera ny forskning, innovationer, produkter och på så sätt bidra till bättre sjukvård som då utgör bas för vidare front-forskning, produktutveckling och behandlingsmetoder.

Planerat upplägg och genomförande

Nya arbetsflöden för fyra tumörområden implementeras vid fyra universitetskliniker där företagskonstellationer bidrar med nya produkter och metoder för att få dessa kliniskt validerade. Projektet bedrivs i samarbete med och baserat på metoder utvecklade i Nationella Testbädden för innovativ strålbehandling. Projektkonsortiet agerar under en gemensam vision om en nationellt sammanhållen och långsiktigt hållbar infrastruktur för sjukvård, storskalig behandlingsforskning och produktutveckling.

Externa länkar

http://www.gentleradiotherapy.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.