Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skonsam strålbehandling

Diarienummer
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - Norrlands universitetssjukhus
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Skonsam Strålbehandling tar sikte på ett paradigmskifte från en populationsbaserad till individanpassad strålbehandlingsprocess. Under initieringsperioden har fokus legat på två saker att formera och samordna ett starkt konsortium, med effektiv projektledningsmodell för att kunna göra detta på en nationellt samordnad nivå, samt identifiering och paketering av nödvändiga utvecklingskomponenter för att genomföra detta. Med starka aktörer från näringsliv, akademi och klinisk verksamhet skall projektet etablera Sverige som världsledande inom radioterapi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under initieringsfasen har ett starkt konsortium med universitetssjukhus och såväl marknadsledande företag som forskningsdrivna SME:s etablerats. Kritiska komponenter för utveckling har identifierats och strukturerats med sikte på en strålbehandlingsprocess centrerad kring MR som huvudsaklig bildmodalitet. Efter genomfört samverkansprojekt skall projektets delkomponenter med en innovativ teknik- och metodutveckling, tillsammans med kliniska protokoll etablera en nationell plattform för världsledande strålbehandling med MR som bildgivande modalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet koordineras av Västerbottens Läns Landsting men representation finns från nästan alla universitetssjukhus såväl som teknikleverantörer. Projektet koordineras för att kunna genomföra utvecklingsinsatser som för respektive aktör skulle vara svårt att genomföra inom en rimlig tidsram, men som är fullt rimlig genom en nationell samordning av akademi, klinik och näringsliv. Projektets operativa ledning har representation från Umeå i norr till Lund i söder där såväl näringsliv som offentliga organisationer har viktiga roller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00743

Statistik för sidan