Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogsrester för kombinerad svamp och biobränsle produktion: verifiering av substrat pastörisering inställningar

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens biomaterial och teknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet var att utveckla tekniker för kombinerade ätliga svamp- och biobränsleproduktion med skogsrester. Med denna pilotstudie har projektet framgångsrikt validerat några nödvändiga parametrar i nyckelprocessen, vilket möjliggör en vidareutveckling av innovationen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultat visar att vår nyckelteknik kan anpassas till björk- och fiberrejektsubstrat för ätliga svampar, t.ex. ostronskivlingproduktion. Resultaten kommer delvis från experimentet som utfördes i en svensk svampindustriell miljö, vilket tyder på att teknikmognadsnivåer (Technology Readiness Level, TRL) kan lyfts från 4 till 5, som var målet. Således är fundamentet för delprojektet välformat.

Upplägg och genomförande

Experimenten genomfördes bra enligt den ursprungliga designen och kommer att ha stor inverkan på fortsatt utveckling av innovationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05104

Statistik för sidan