Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Volvo Cars tillsammans med de flesta andra tillverkare använder PVC som tätningsmedel och dämpningsmassa i underredesbehandlingen d. v. s. Under Body Coating, UBC. PVC har dock varit omdebatterad länge då den mjukgörs med fossilbaserade ftalater, som misstänks påverka både människa och miljö negativt. Projektmålet har därför varit att lyfta fram skogens råvaror som alternativ till ftalater. Som alternativ till fyllmedlet kalciumkarbonat i PVC undersöktes också lättare material baserade på cellulosa eller lignin.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för det här Hypotesprövningsprojektet har vi testat att använda produkter från Skogsindustrin såsom nanocellulosa, lignin, trämjöl, talloljekomponenter och andra icke hälso- och miljöfarliga ämnen i kombination med PVC och akrylat. Det visade sig att bäst resultat uppnåddes med ligninbaserade kombinationsmaterial. Projektresultaten har varit mycket positiva och vissa material-kombinationer skulle kunna testas på riktigt som ett grönt alternativ till dagens existerande UBC.

Upplägg och genomförande

Projektet är inriktat på att utveckla nya material baserade på förnybar råvara som kan användas i materialintensiva produkter med lång livslängd. Stora Enso tillförde nanocellulosamaterial för att blandas med PVC. Elastopoli använde en pilotanläggning i Sastamala för att blanda nanocellulosa med PVC och åstadkomma grunden till en UBC. Innventia blandade PVC med lignin och även cellulosa och kom fram till en mängd olika materialkombinationer. Volvo Cars med sin underleverantör Revocoat utvärderade framtagna materialkombinationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01424

Statistik för sidan