Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SKAPA Utvecklingsstipendium 2012

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Stipendiets huvudsyfte är att ge stöd till innovatörer i ett tidigt skede.

Resultat och förväntade effekter

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

Upplägg och genomförande

Under hösten utses 24 länsvinnare. Varje länsvinnare får 20 000 kronor, diplom, dekal och en videofilm samt en möjlighet att ta hem den stora prischecken. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan förverkliga sina idéer. Urvalet av vinnare görs i två steg, de regionala ALMI-bolagen, i samarbete med lokal uppfinnarförening, väljer ut en till två vinnare i varje län som går vidare till den nationella finalen. En beredningsgrupp gör bedömningar och ger förslag till den nationella juryn som ser ut vinnare för årets pristagare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04089

Statistik för sidan