Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SKAPA priser 2017

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA - Stiftelsen SKAPA, c/o SUF
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Prisernas huvudsyfte är att ge stöd och uppmärksamhet till innovatörer. Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA-priset delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Syftet med utmärkelsen SKAPA-priset för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. De unga är vår framtid och Sverige behöver fler driftiga unga innovatörer som därmed ger bidrag till ekonomisk tillväxt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som skapare. En enorm kreativitet bland landets unga uppfinnare och priset har gett pristagarna en rejäl skjuts framåt bland annat genom stort genomslag i pressen.

Upplägg och genomförande

Urvalet av vinnare görs i två steg. Först utser det regionala ALMI-bolaget tillsammans med lokala uppfinnarföreningar och andra regionala organisationer en till två länsvinnare för SKAPA-priset som får 10 000 kronor och går vidare till den stora nationella finalen. Man utser också länsvinnare för SKAPA-priset för unga innovatörer på samma sätt. En beredningsgrupp gör bedömningar och ger förslag till den nationella juryn som utser årets pristagare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2017

Diarienummer 2017-03461

Statistik för sidan