Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sjyst data!

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 9 964 002 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Sjyst data! är ett samverkans- och innovationsprojekt kring dataskydd och integritet. Ambitionen och det övergripande målet med projektet har varit att undersöka behov (användares såväl som organisationers) och identifiera mekanismer som skulle kunna underlätta ett bättre nyttjande av digitalisering och användardata samtidigt som man upprätthåller förtroendet och en god relation till kunderna (användarna).

Långsiktiga effekter som förväntas

Kortfattat har vi uppnått följande resultat: 1.Ökad kunskap och vägledning för hur företag ska förhålla sig ur ett juridiskt perspektiv. 2.Ökade insikter, kunskaper om företagens behov och nya metoder och arbetssätt för en förbättrad affärs- och tjänsteutveckling, exempelvis med hjälp av s k legal design. 3.Ökade kunskaper och insikter om konsumenters behov, beteenden och attityder. 4.Lagt en grund för hur en integritetscertifiering/märkning skall kunna tas fram.

Upplägg och genomförande

Projektet har adresserat ett mycket komplext och brett område, och vi valde att dela upp det i några olika arbetspaket, med olika angreppssätt, samt ett antal piloter: - Vägledning, riktlinjer och utvärderingsmetodik med avseende på juridiska aspekter. - Förutsättningarna för en integritetsbaserad märkning/certifiering. - Påverkan på affärsmodeller och tjänsteutveckling. - Piloter (i huvudsak olika typer av undersökningar och utvecklingsaktiviteter av ett urval av projektparter).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01312

Statistik för sidan