Sjyst data!

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

För att möta användares oro för integritetsintrång och stödja enskilda företag i hur insamling och användning av användardata går till när nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs 2018, är det nödvändigt utreda och etablera strategier som främjar tillit ur integritetssynpunkt utifrån juridiska, etiska och affärsmässiga krav. Projektets syfte är att skapa affärsutveckling baserad på användardata som främjar tillit och att lägga grunden för en integritetscertifiering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utreder förutsättningarna för affärsutveckling baserad på användardata (huvudmål) med följande lösningar (delmål): 1. Riktlinjer för kommersiell hantering och användning av användardata enligt GDPR, etiska principer och affärsmässiga krav 2. En internetpanel och piloter för mätningar av användargenererad trafikdata 3. Underlag för utveckling av integritetscertifiering Sjyst data! 4. Nya eller förbättrade produkter och affärslösningar I steg 3 används resultaten för att implementera integritetscertifieringen Sjyst data!

Planerat upplägg och genomförande

I Steg 2 vidareutvecklar vi lösningar identifierade i Steg 1 och möter samhällsutmaningen ´Informationssamhället´ inom områdena tillförlitlighet, tillgänglighet och öppenhet för individer och samhälle i samspel. Projektet är organiserat i 4 samverkande arbetspaket (APs) kring integritet. AP0: Projektkoordinering och administration AP1: Integritetsutvärdering AP2: Piloter AP3: Affärsutveckling I dialog med behovsägare ska projektet utveckla lösningar för att hantera användardata på ett sätt som bevarar användarens integritet i linje med ny lagstiftning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.