Självservice i socialtjänsten

Diarienummer 2014-05445
Koordinator Luleå kommun
Bidrag från Vinnova 369 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte * skapa en riktig självbetjäningstjänst för medborgare, som bygger på digital samverkan mellan kommun och myndigheter * utreda juridiska förutsättningar för digital samverkan inom Ekonomiskt bistånd Mål * skapa eAnsökan-EkBist/självservice som en modern, myndighetssamverkande e-tjänst, som ger tillgång till aktuell information från flera statliga myndigheter * eliminera krav på den sökande att registrera uppgifter som redan finns registrerat * minimera socialhandläggarens arbetsinsats/-tid vad gäller omregistrering och verifiering av dessa uppgifter

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framgångsrikt levererat en konkret självbetjäningstjänst för sökande av ekonomiskt bistånd, där den sökande, via e-tjänsten, själv kan hämta relevant information i ett antal myndigheters informations system info som krävs för handläggning av ett biståndsärende. Effekterna av e-tjänsten är framförallt minimerad arbetsinsats för såväl den sökande som handläggaren, vad gäller informationsinsamling och uppgiftskontroll. Detta effektiviserar hela processen och den sökande kan få ekonomiskt stöd betydligt snabbare än vid manuell datahantering.

Upplägg och genomförande

Fyra huvudfaser: a)specifikation av funktionalitet b)juridisk studie om ev hinder för att implementera den planerade lösningen påvisade att inga juridiska hinder för att etablera och nyttja den planerade e-tjänsten föreligger c)realisering av e-tjänsten, enl spec. d)test av e-tjänsten, med verklig sökande, mot myndigheternas info-system, via den Sammansatta bastjänsten, Ekonomiskt bistånd SSBTEK - genomfördes tillsammans med Socialtjänstens handläggare i kommunens lokaler. Utfallet av piloten visar att e-tjänsten fungerar mycket bra och är enkel att nyttja

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.