Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Självförsörjande energi återvinnande trådlös sensorplattform

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppnått sitt mål genom att utveckla konceptet samt nyckel komponenterna för en billig, liten och självförsörjande trådlös sensorplattform, i form av ett inbyggt System on Chip (SoC), som uppfyller kraven för en realistisk applikation inom avionik.

Långsiktiga effekter som förväntas

I det här projektet har vi konstruerat, tillverkat och demonstrerat innovativa lösningar för energihantering i ett integrerat, System on Chip (SoC), som utvinner energi från omgivningen. Projektet har genererat ny kunskap och ökad inblick i hur de utvecklade resultaten från detta projekt kan användas i avionik, särskilt för Structure Health Monitoring (SHM). Dessutom kan resultat från projektet stödja ett antal nya applikationer för smarta, självdrivna sensorer i trådlösa sensornät, Internet-of-Things (IoT) och industrin 4.0.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan Saab och LiU, med världsledande kompetens och kunskap inom sina respektive områden, har möjliggjort tvärvetenskaplig forskning och en helhetssyn för utveckling av konceptet trådlös sensorplattform för avionik och annan svensk industri med liknande behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01305

Statistik för sidan