#SIR18 - Sveriges Innovationsriksdag 2018

Diarienummer 2018-02226
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Sveriges Innovationsriksdag 2018 syftar till att utveckla innehåll, format och räckvidd till en breddad målgrupp (ökad andel deltagare från 1. medarbetare svenska innovationsmiljöer, 2.näringsliv inklusive aktiv match-making mellan storbolag och startups), skapa uppmärksamhet och debatt, samt konkret erfarenhetsutbyte och diskussion inom ramen för konferensens tema Cirkulär Ekonomi. Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg respektive Miljöminister Karolina Skog presenterar samt deltar i paneldiskussion om klimatomställning. Alla riksdagspartier deltar.

Förväntade effekter och resultat

Den övergripande tänkta effekten är att ökad kunskap och ökat engagemang i innovationsbaserad näringslivsutveckling i Sverige, samt ökad samverkan mellan akademi och forskning. * Ett stort antal deltagare med minst 10 % från näringslivet. * Att synliggöra innovationssystemets huvudaktörer såsom myndigheter, företagsorganisationer, innovationsmiljöerna, institut, lärosäten, statliga bolag m.fl.. 1. Ökad kunskap, samverkan & engagemang i innovationsbaserad näringslivsutveckling i Sverige, 2. 400 deltagare från triple helix 3: Aktiv match making storbolag-startups.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar kommunikationsinsatser (samla & sprida kunskap), en interaktiv, deltagardriven nationell konferens i Västergötland i april samt avslutningsvis en kommunikativ insats för spridning av resultat, lärdomar och inspiration. Projektet kommer använda webbbaserad kommunikation med ett betydande antal fördjupande intervjuer med länkar till kunskapskällor kring temat samt videointervjuer med medverkande personer. Detta tänkes skapa en mer beständig kunskapsplattform, liksom underlag till och informationsmöten mellan intressenter i innovationssystemet

Externa länkar

https://sverigesinnovationsriksdag.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.