SIP STRIM Brokerage Event och idetävling 2017

Diarienummer 2016-05044
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 289 078 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen med projektet var att nå ut till flera SMFs, identifiera potentiella samarbetspartners för SMFs samt att identifiera ideer som kan bidra till att STRIM agendans mål uppfylls. Målet att identifiera och lyfta fram idéer inom småföretag som har möjlighet att i senare steg kommersialiseras, samt att få tillstånd en plattform för matchmakning och nätverkande mellan SMF, större företag och akademi uppfylldes till fullo. SIP STRIMS nätverk breddades och utökades med 17 SMFs.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet är fler SME:s involverade i SIP STRIM aktiviteter och ökad samverkan mellan akademi, stora företag och SMF:s. Dessutom bidrog idetävlingen till att föra ideer ett steg närmare innovationer till marknad. 2 ideer valdes ut som vinnare.

Upplägg och genomförande

Eventet inleds med information om möjligheter inom SIP STRIM och EITRaw Materials. Information gavs om utlysningar, partnerskap, aktiviteter & andra möjligheter till stöd för framförallt SMFs. Företag upp till 250 anst. har rätt att delta i idétävlingen. 17 Utvalda ideer pitchades för en jury med industrirepresentanter som utsåg 2 vinnare. Upplägget var bra, dock tar vi med oss att 17 pitchar är något för mycket, och siktar på 10-12 nästa år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.