Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

SIP Smart Built Environment Påverkansplattform

Diarienummer
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB - IQ Samhällsbyggande
Bidrag från Vinnova 851 495 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för Smart Built Environments påverkansplattformen har varit att ta vara på möjligheter att öka svensk inflytande inom Horisont 2020 och Horizon Europe inom digitalisering med koppling till standardisering, livscykelperspektivet i byggande och förvaltning och industriella innovationer i samhällsbyggandet.

Resultat och förväntade effekter

Påverkansplattformen har resulterat i en bättre förståelse för resurser, nätverk och påverkansmöjligheter inom europeiska ramprogram samt prioriteringar och intressen för engagemang hos parter inom Smart Built Environment. Slutrapporten sammanfattar plattformens analyser och aktiviteter och rekommenderar åtgärder för att öka engagemang och deltagande i europeiska ramprogram framöver. Plattformens resultat används i utveckling av Smart Built Environments internationaliseringsstrategi under 2019 och framåt.

Upplägg och genomförande

Plattformen hr haft två aktivitetsområden: 1.Kartläggning av aktuella och kommande möjligheter för engagemang inom Horizon 2020, Horizon Europe och andra europeiska partnerskapsinstrument. 2.Analys av intresse och expertis bland programmets parter och noterat kommande möjligheter för programmets verksamheter inom Horizon 2020 och Horizon Europe. Bland annat genomfördes en enkät bland SBEs parter för att mäta intresse och kunskap om EU:s ramprogram för FoI.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-03190

Statistik för sidan