SIP Smart Built Environment Påverkansplattform

Diarienummer 2017-03190
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målen för påverkansplattformen är att i ett europeiskt perspektiv öka svensk inflytande i relevanta arbetsprogram (befintliga och kommande) inom digitalisering med koppling till standardisering, livscykelperspektivet i byggande och förvaltning och industriella innovationer i samhällsbyggandet, öka deltagande av svenska aktörer i Horisont 2020 och kommande ramprogram (FP9) och att stödja prioriteringar identifierad av regeringens samverkansprogram Smarta Städer, Uppkopplad Industri och även Biobaserad och cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Verksamheten kopplas till Smart Built Environments effektlogik för Datastandardisering och modeller, Livscykelmodeller/livscykelperspektiv och Innovationslabb. Specifika leverabler för påverkansplattformen blir: 1) Agendor för europeiskt FoI påverkan inom fyra strategiska fokusområden 2) Kartläggning av experter (professionella och akademiska) som kan aktivt engageras i påverkansplattformens arbete i Bryssel 3) Kartläggning av parternas egna resurser för europeisk FoI och policypåverkan inklusive medlemskap i nätverk som ECTP, Eurocities, ICLEI mm

Planerat upplägg och genomförande

Påverkansplattformen kartlägger expertis/experter inom relevanta sakområden snabbt kan mobiliseras när möjligheter att påverka europeiska verksamheter uppstår, och delta aktivt igenom befintliga kanaler upparbetat inom ramen för den tidigare påverkansplattform BEST samt hos parter inom Smart Built Environment. Inom plattformen pågår 2 aktiviteter: Aktivitet 1, riktade insatser och engagemang i europeiska arenor och Aktivitet 2, mobilisering av svensk expertis inom Standardisering, Livscykelsperspektivet och Innovationslabb.

Externa länkar

hemsida för SIP Smart Built Environment

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.