SIP-IOT - Gemensamma behov inom robusta och säkra IoT-system

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 1 131 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Robusta och säkra IoT-system är brett efterfrågat av industri, samhälle och privatpersoner. Det finns idag ett antal produkter och prototyper men de är oftast sub-optimerad för en leverantör eller en bransch. Det finns mycket att vinna för svensk industri att utforma gemensamma system. Målet med projektet var att (1) ge SIP-IoT aktörerna en guideline till beprövade fungerande gemensamma system inom robust och säker kommunikation och (2) att ge underlag till kommande utlysningar för forskning och utveckling inom SIP-IoT för den gemensamma delen av IoT-arkitekturen.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var en inventering av gemensamma behov inom säker och robust kommunikation för alla vertikaler inom IoT. Resultatet: 1) identifiering av vertikaler inom hälsa, processindustri och från IETF och 3GPP, används för att identifiera vilka delar av vertikalerna som kan vara gemensamma. 2) kartläggning av robusthetsmekanismer för IoT kommunikation med ”best practice” rekommendationer. 3) kartläggning av state-of-the art om de säkerhetsprotokoll som används inom IoT. En effekt blev mer specifika krav på robusthet och säkerhet i utlysningar från SIP-IoT.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två delprojekt av två experter (professor och docentnivå) med gemensamma återkopplingar: 1) Säkerhetsprotokoll lämpliga för IoT. 2) Robust kommunikation lämplig för IoT. Genomförande: Kartläggning och begränsning utifrån IoTs referensarkitektur.Identifiering av lämpliga protokoll, plattformar, standards och vertikala lösningar. Identifiering av behov för vidare utveckling/forskning. Etappmål: 7 mån Rapporterades till SIP-IOT styrelse: (1) state-of-the art vertikaler (2) Input till utlysning IoT- V16 om krav på robusta och säkra system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05834

Statistik för sidan