SIO Medtech 4 Health

Diarienummer 2015-00584
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for technology in medicine and health, on behalf of National Forum for biomedical engineering (NFMT)
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Långsiktiga effektmål för Medtech4Health är: Ett patientcentrerat och effektivt vårdsystem räknat i hälsoutfall per kostnad Fortsatt nationell och internationell framgång för MedTech-företag i Sverige Sverige internationellt erkänt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning

Resultat och förväntade effekter

år 2020 ska Sverige vara det land i Europa: med starkast tillväxt av medtech innovationer och företag som investerar mest per capita samt den bästa styrningen av medtech forskning och utveckling största return-on-investment i kvalitetsjusterade levnadsår/investering inom medtech som tagit fram medicinteknik inom ett antal strategiska produktkategorier som skapar särskilt stort värde med ett forum för medtech med stark kompetens och med geografisk bredd som är topprankad internationellt

Upplägg och genomförande

Projektet följer tidplanen för resp akt. Dessutom har sedan basrapporten ytterligare ett projekt tillkommit inom programmet. Det är digitaliseringsprojektet ´Gemensamt ramverk av standards för interoperabilitet och förändringsledning´- Detta har tillförts en separat budget på 11 MSEK under perioden nov 2015 - juni 2016. Syfte är att i nära samarbete mellan vård och omsorg, företag, myndigheter samt univ bidra till framtidens vård och omsorg och förstärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Externa länkar

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt Innovationsprogram finansierat av VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.