Single lap joints Nordic aircraft

Diarienummer 2015-06291
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projects mål var att föreslå en kostnadseffektiv metod som skall leda till förbättrade mekaniska egenskaper hos överlappsförband. Olika ytbehandlingsmetoder testades, med avseende på lägre kostnad, förbättrade mekaniska egenskaper och därmed också förbättrad konkurrenskraft för de medverkande SMF:erna

Resultat och förväntade effekter

Den föreslagna tekniken visade stor potential, eftersom den kanleda till stora tidsbesparingar, reducerat restmaterial och en reducerad miljöpåverkan. Framtida studier bör dock finjustera formen på ´peel plies´ och deras ytbehandling för att därigenom förbättra de mekaniska egenskaperna. Nordic Aircraft tjänade på denna studie eftersom den visade att en signifikant lägre produktionskostnad var möjlig. Därigenom kan Nordic Aircraft erbjuda en mer konkurrenskraftig produkt, både med avseende på prestanda och kostnad.

Upplägg och genomförande

För att nå det definierade målet testades fem kommersiellt tillgängliga ´peel ply´ tyger. Motsvarande fogar tillverkades och deras prestanda utvärderades genom (monotonous) dragprov. De erhållna resultaten jämfördes med fogar tillverkade med ´klassisk´ teknik. Analys av brottytorna utfördes på samtliga provtyper. Slutligen utvecklades en testmetod för att kunna utvärdera vidhäftningsförmågan för varje ´peel ply´ på laminaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.