Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simulering av reparationssvetsning och lokal värmebehandling inklusive mikrostrukturberäkning

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Simulering av reparationssvetsning och lokal värmebehandling inklusive mikrostrukturberäkningProjektet är fortsättning på tidigare projekt där modell för att simulera induktionsvärmning utvecklats och validerats. Projektets syfte är att möjliggöra simulering av en kedja bestående av reparations-svetsning och lokal värmebehandling med induktionsvärmning så att deformationer, spänningar samt mikrostrukturutveckling kan studeras. Fokus ligger på en mikrostruktur modell i kombination med egenskapsmodeller för Alloy 718. Modellen kommer att vara tillämpbar även för andra termo-mekaniska simuleringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Lokal värmebehandling är en metod som vid VAC huvudsakligen tillämpas för avspänningsglödgning/åldring i samband med reparationssvetsning vid översyner och nytillverkning. Simulering av svetsreparationer och efterföljande lokal värmebehandling ger möjlighet att utforma dessa steg så att krav på önskad mikrostruktur uppfylls och minimering av oönskade deformationer och restspänningar är möjligt. Det är alltid en risk att randområdena vid lokal värmebehandling tidvis är utanför den specificerade temperaturhistorien. Genom att beräkna erhållen mikrostruktur fås en bild av vad det egentligen betyder och gör det möjligt att öppna en dialog med Volvo Aeros kunder om att tillåta lokal i stället för en global värmebehandling.

Upplägg och genomförande

- Litteraturstudie - Materialprovning och karaktärisering för mikrostruktur - Mekanisk materialprovning - Utveckling och kalibrering av mikrostrukturmodell och flytspänningsmodell - Validering av modell - Valideringsexperiment för reparationssvetsning och induktionsuppvärmning - Simulering av reparationssvetsning och induktionsuppvärmning med empirisk material modell och utan mikrostrukturmodell - Simulering av reparationssvetsning och induktionsuppvärmning med modell kopplad till mikrostruktur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01319

Statistik för sidan