Simulering av orundhet hos gjuten komponent

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00126

Statistik för sidan