Simulating out of roundness for casted components

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 680 000
Project duration September 2006 - December 2007
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-00126

Page statistics