SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon

Diarienummer
Koordinator Mecel Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 545 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2011-01818sv.pdf (pdf, 782 kB)

Syfte och mål

Den primära målsättningen med projektet har varit att genomföra forskning om att reducera förardistraktion genom att använda integrerad multimodalitet och dialogstrategier för att hantera kognitiv belastning. Baserat på denna forskning har projektet utvecklat integrationsstrategier för att minimera distraktionen och empiriskt undersökt olika interaktionsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv

Resultat och förväntade effekter

SIMSI har utvecklat befintlig teknologi genom att kombinera integrerad multimodalitet avsedd att minimera visuell distraktion med dialogstrategier för att hantera kognitiv belastning. SIMSI har också tagit denna teknologi närmare marknaden genom att tydliggöra hur Talkamatic Dialogue Manager kan integreras med befintliga kommersiella tekniska lösningar. Vi har också utveklat en testplattform för distraktion i samband med fordonsinteraktion, som kommer att stödja framtida forskning och utveckling. GU avser att återanvända plattformen i framtida projekt.

Upplägg och genomförande

- Teknisk setup för tester och demonstrationer för att göra simulatortester och demonstrationer av systemet. - Implementerat applikationer för att göra tester av de generiska interaktionsstrategierna som utvecklades i projektet. - Designade och implementerade interaktionsstrategier för att reducera visuell och kognitiv distraktion. Dessa strategier delades in i multimodala lösningar för att reducera ´head-down-tid´ och lösningar för att reducera förarens kognitiva belastning. - Tester av de implementerade applikationerna och strategerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-01818

Statistik för sidan