Simrishamns testbädd för vattenrening

Diarienummer 2018-03726
Koordinator SIMRISHAMNS KOMMUN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Syfte Att ta reda på förutsättningar och behov för att utveckla en testbädd runt avloppsvattenrening i Simrishamn. Ombyggnaden av Simrishamns reningsverk med den senaste tekniken för rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar invigs efter årsskiftet. Kan vi öppna upp för testning? För att kunna ta beslut om denna satsning för forskning och innovation behövs ett grundligt kunskapsunderlag. Mål 1. Ett beslutsunderlag för/emot fortsatt utveckling 2. Identifiera och knyta upp potentiella samarbetspartners 3. Identifiera och pröva driftmodell och affärsmodell

Förväntade effekter och resultat

Intentionen med projektet är att identifiera, lära av och söka samarbete med aktörer som har: 1. kunskap om testresurser eller annan FoI-verksamhet inom fackområdet 2. intresse av att testa nya lösningar i ett fullskaligt kommunalt reningsverk 3. kunskap om hur vi säkerställer att jämställdhetsaspekten integreras 4. detaljkunskap och helhetsperspektiv som kan bidra till slutsatserna inför genomförandet Projektet ska resultera i: 1. omvärlds- och behovsanalys för testbädden 2. behovs- och marknadsanalys för testande 3. jämställdhetsanalys 4. projektbeskrivning

Planerat upplägg och genomförande

Omvärldsanalys och behovsanalys ur testbäddsperspektiv Intervjuer, litteraturstudier samt 4 studiebesök. Behov- och marknadsanalys utifrån testares perspektiv 3 workshops för akademi, företag resp. kommuner. I samarbete med Lunds universitet, WIN samt Kommunnätverket Hanöbukten. Jämställdhetsanalys För att öka vår kunskap och förbättra vår jämställdhetsanalys anlitar vi projektet ”Jämställd regional tillväxt”. Projektbeskrivning I projektbeskrivningen dras slutsatser av analyserna samt formas vår plan för genomförandeprojektet, inklusive samarbetspartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.