Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simrishamns testbädd för vattenrening

Diarienummer
Koordinator SIMRISHAMNS KOMMUN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte Att undersöka förutsättningar och behov för att utveckla en testbädd runt avancerad avloppsvattenrening och cirkulär vattenförsörjning i Simrishamn. Ombyggnaden för rening från läkemedelsrester invigdes i maj. Vårt kunskapsunderlag bygger på ca 200 möten plus litteraturstudier. En handfull projekt är bokade för testning under hösten 2019. Måluppfyllelse 1. 3 analyser om behov och möjligheter för en testbädd pekar i positiv riktning för en fortsatt utveckling 2. Vi har träffat 200 potentiella samarbetspartners 3. Vi prövar vår första drift- och affärsmodell nu

Långsiktiga effekter som förväntas

Omvärlds- och behovsanalysen poängterar särskilt: vikten av kommunikation och tydlighet att utgå från vår målbild när vi väljer projekt avtal med tydligt beskriven ansvars- och kostnadsfördelning att bygga en kultur av tillit och öppenhet Behovs- och marknadsanalysen visar ett starkt intresse för testbädden. Invigningen besöktes av 150 personer och 4 projekt är bokade. Jämställdhetsanalysen visar hinder för innovatörer utanför det gängse forsknings- och innovationssystemet. Resultatet är en projektbeskrivning som ligger till grund för genomförandefasen.

Upplägg och genomförande

Genom intervjuer, studiebesök och litteraturstudier har vi tagit lärdom från bl a 15 testbäddar runt kommunikation, avtal, påverkande lagar samt möjliga driftmodeller. Forskare respektive företag och offentliga beställare bjöds in till workshops. Dessa plus 200 besök med potentiella partners resulterade i vår behov- och marknadsanalys. Jämställdhetsanalysen grundar sig på en workshop ledd av projektledaren för ”Jämställd regional tillväxt”. Tillsammans med ett antal samarbetspartners vidareutvecklar vi nu projektbeskrivningen för genomförandefasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03726

Statistik för sidan