Simplygon Conversion Pipeline

Diarienummer 2015-01741
Koordinator Donya Labs AB
Bidrag från Vinnova 2 447 613 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet är att, med produkten Simplygon som bas, skapa en automatiserad konverteringsprocess, som konverterar industriell CAD-data till en form som är optimerad för online-visualisering i realtid, och som samtidigt skyddar CAD-datat (IP-rättigheter) mot olaglig kopiering och publicering. Vi har haft ett gott utfall, och vi har skapat en första version av systemet, som uppfyller alla ställda mål i produktbeskrivningen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en en mjukvara som automatiskt kan konvertera CAD-data till visualiserbar 3D-data, och som kan presentera densamma som ett interaktivt renderat objekt i 3D, online, på plattformar såsom PC, IPad och mobil. Utfallet är gott, och vi har en fullt demonstrerbar första version av produkten.

Upplägg och genomförande

Projekt lades upp i fyra på varandra följande arbetspaket, som mappar mot delstegen i konverteringsprocessen samt visualiseringen. Under projektets gång anställde vi utvecklare, därav högre personalkostnader än budgeterat, och de externa kostnaderna hölls på en lägre nivå än budget. Det totala utfallet är bra, då vi med rätt personal lyckades åstadkomma vad vi hade ambition att utveckla.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.