Simple Ledgers - Slutet för bokföring. Händelsedriven & intuitiv användarupplevelse inom framtidens redovisning

Diarienummer 2017-00164
Koordinator Simple Ledgers Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Tillsammans med externa partners har vi säkerställt en intuitiv, friktionsfri händelsedriven användarupplevelse inom app och -webklient för användare som inte behärskar redovisning, regelverk (eller språk).

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en användarupplevelse som säkerställer att användare utan förkunskap om redovisning kan hantera sin dagliga verksamhet vad gäller bokföring och legala rapporter, såsom moms, deklarationer och bokslut på ett korrekt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en iterativa approach där vi jobbat nära en av Sveriges ledande designbyrås och vår primära målgrupp.

Externa länkar

Vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.