Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simple Ledgers - Slutet för bokföring. Händelsedriven & intuitiv användarupplevelse inom framtidens redovisning

Diarienummer
Koordinator Simple Ledgers Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Tillsammans med externa partners har vi säkerställt en intuitiv, friktionsfri händelsedriven användarupplevelse inom app och -webklient för användare som inte behärskar redovisning, regelverk (eller språk).

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en användarupplevelse som säkerställer att användare utan förkunskap om redovisning kan hantera sin dagliga verksamhet vad gäller bokföring och legala rapporter, såsom moms, deklarationer och bokslut på ett korrekt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en iterativa approach där vi jobbat nära en av Sveriges ledande designbyrås och vår primära målgrupp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00164

Statistik för sidan