SIMnVIS

Diarienummer 2018-02296
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att samla intressenter och kartlägga deras behov och gemensamma krav på en plattform/ verktyg för simulering och visualisering av uppkopplade och automatiserade fordon i stadsmiljö. Målet är att tillsammans identifiera innovationens möjligheter & barriärer, beskriva prioriterade tester och demonstrationer inom ramen för ett användarexempel. Bilda ett konsortium inför UDI steg 2 och sprida information om idén. Ambitionen är också att i dialog kondensera idéer och ytterligare projektförslag. Beskriva en vision och på sikt visualisera denna i en mockup.

Förväntade effekter och resultat

Att tillsammans kartlägga behov och definiera kritiska/nödvändiga data som behöver tillgängliggöras inom ett system-av-system perspektiv. Att definiera krav och kriterier för skapandet av en ”digital twin”-lösning för en svensk storstad. Att definiera baskraven för ett visualsieringsverktyg / plattform som är flexibelt och ger svar på olika trafikrelaterade frågor, beroende på mixen av olika antaganden och parametrar som används i simuleringen. Ett virtuellt verktyg (VR, AR & Hybrid Reality) bör också kunna användas på städer och samhällen med olika lokala förutsättningar.

Planerat upplägg och genomförande

Beskriva: - en öppen, modulär plattform för simulering och visualisering av effekter av uppkoppl / automat fordon - en virtuell miljö där integrerade mobilitetstjänster kan demonstreras/ visualiseras på systemnivå - ambitionen med ett visualiseringsverktyg/plattform - ”State-of-the art” innovation, intressentanalys, krav på funktionalitet på fordonsnivå och infrastruktur, nya projekt förslag Fokus på systemeffekter: miljö, interaktion människa-smarta fordon-smarta städer, markanvändning, affärsmodeller, policies. Komplext. Kräver samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.