SIMnVIS

Diarienummer 2018-02296
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden