Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIMnVIS

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Förstudien är att samla intressenter och kartlägga deras krav på en plattform för simulering och visualisering av automatiserade fordon och mobilitet som en tjänst. De mål som har uppfyllts genom detta förstudieprojekt är: - Identifierade och jämförde befintliga simuleringsverktyg i en state-of-the-art analys. - Formulerade krav på den öppna simulerings- och visualiseringsplattformen genom intressentanalys. - Beskrev synen och så småningom visualiserades i en mock-up visualisering. - Förfinade idéer och skapa ytterligare projektförslag i dialog.

Resultat och förväntade effekter

Det finns fyra huvudsakliga resultat från förstudieprojekt. Först, resultatet av intressentanalys (krav, KPI: s), modellarkitekturer och modellteknik inom system-of-system-perspektiv. Andra, state-of-the-art analys som inspekterade modelleringsramarna som är tillgängliga och och deras egenskaper. Tredje, visualiseringskrav och en mock-up visualisering som visar visionen. Fjärde, ytterligare forskningsprojekt ansökan för att definiera kriterier för att skapa en "digital tvilling" lösning för automatiserade fordon och mobilitet som en tjänst.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes huvudsakligen i två faser för att uppfylla målen. - I fas 1 genomfördes state-of-the-art analysen med fokus på representativa simuleringsverktyg och modeller. En workshop och ett möte har hållits för att identifiera intressenter, KPI: er som motsvarar intressentkraven. - I fas 2 har ett möte och en workshop hållits för att inrätta mockup-visualiseringen. Potentialen att kartlägga aktuella simuleringsrelaterade projekt till SIMnVIS. Fas 2 identifierade också scenarier, användningsfall och behov av systemeffekter för en ytterligare projektansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 maj 2018

Diarienummer 2018-02296

Statistik för sidan